Handlekurv


Handlekurven er tom

Sum total

0,-

Inkl.mva - ekslusiv frakt

Fast frakt 99,- Rask handel 14 dagers returrett

Hva er Hopeful

 

 

HOPEFUL SKAPER BIDRAGSYTERE I SAMFUNNET

Hva gjør vi?

I desember 2012 etablerte en kreativ gjeng Hopeful, med iver, begeistring og et brennende engasjement for utsatte ungdom i Kristiansand. Vi må aldri miste håpet, derfor måtte navnet bli HOPEFUL. 

Hopeful er en ideell organisasjon med sosialt entreprenørskap. Vi løser en samfunnsutfordring på en ny måte ved å gi hver ungdom en tett individuell oppfølging over tid. Vi ønsker med våre prosjekter å sette sosialt entreprenørskap på kartet for å løse det alvorlige samfunnsproblemet med stønadsmottakere, unge uføre og ”Drop outs”. Vi har en krevende modell som gir varige resultater og vi vil se at ungdommene blir gode samfunnsborgere.

Vår målgruppe er utsatt ungdom fra 15 til 25 år, med psykiske helseproblemer eller rus, som mangler tilbud og Hopeful gir arbeidstrening med mål om ordinært lønnet arbeid eller utdanning. Vi har en visjon om å se ungdommene som hele mennesker, fokusere på det friske og gi fremtidshåp. Vi vil skape bidragsytere, ikke stønadsmottakere. Hopeful blir en ”Re-start” for ungdom i møte med skole og arbeidsliv. Dette vil gi bedre selvfølelse, glede, mot, trygghet og mestring til å takle livets utfordringer.

 

HOPEFUL HAR FLERE MESTRINGSARENAER OG JOBBER AKTIVT MED Å OPPRETTHOLDE KVALITET I ALLE LEDD:

• Kvalitetsbutikk 

• Nettbutikk 

• Hopeful Kunstloft 

• Hopeful Garden Kafè 

• Hopeful Kunstkafè i Sørlandets Kunstmuseum

• Anders Fredriksens Grafiske Verksted med eget rammeverksted for ungdommene 

• Nyskapende produksjonsmiljø innen keramikk/porselen 

• Nytt prosjekt: Digital grafikk/kunst 

• Nytt prosjekt innen designsøm 

• ”Mer Robust” - prosjekt for Drop-outs og ungdommene i Hopeful med MayCoach

• Godkjent lærebedrift (Fagprøve og kompetansebevis) 

  • Vi har gode samarbeidspartnere i næringslivet

 

I Hopeful-butikken selges kvalitetsvarer, gaver, smakfulle fristelser, moteklær, sko, vesker og kunst. Butikken har en sterk sosial profil, ved å handle i Hopeful butikken bidrar kundene med å få ungdom ut i arbeid. 

Hver ordre og hvert kundebesøk gir arbeidstrening. Hver ordre og hvert kundebesøk gir håp. 

Vær med å gi håp ♥

 

DET UNIKE MED HOPEFUL ER: 

• Ungdommene må selv ønske en livsendring 

• Daglig bygger vi mennesker

• Vi jobber for at ungdommene skal snu kompliserte utfordringer til en styrke 

• Vi rydder i alle utfordringer og fokuserer på nåtid og fremtid 

• Vi kartlegger mens ungdommene er i opplæring på våre mestringsarenaer 

• Individuell oppfølging og et skreddersydd opplegg 

• Målet er alltid skole eller arbeid - følges fra start til mål 

• Ungdommene får tett oppfølging også utenfor arbeidstid (24/7) 

• Ungdommene får et stort engasjement for sitt yrkesvalg/arbeidskarriere 

• Målet er alltid 100 % deltakelse i samfunnet 

• Vi arbeider for null sykefravær 

• Hopeful tar et totalansvar og derfor lykkes vi med utsatt ungdom!

 

Vi ønsker å være en viktig bidragsyter i denne prosessen. Aust og Vest Agder ligger på topp på unge uføre og Kristiansand er på landstoppen i mottak av Nav-penger.

I dag gjøres det kortsiktige valg hvor man uføretrygder ungdom som trenger tid, oppbygging og trening, men som med tid og tett oppfølging kan vise seg og ha alle muligheter for lønnet arbeid. Det er ingen tvil om at det er en samfunnsmessig gullgruve å satse på denne gruppen, i tillegg til den tapte verdiskapingen, betaler velferdssamfunnet ut enormt store beløp i uførepensjon, samt til psykiske helsetjenester, rusomsorg m.m.

Vi har erfart at det tar fra 1-3 år med arbeidstrening og da må samfunnet legge til rette slik at disse ungdommene går fra å være stønadsmottakere til å bli en bidragsyter i samfunnet. Sammen kan vi forhindre fattigdom og sosial eksklusjon.

I Hopeful snakker vi om viktigheten av arbeid hver eneste dag! Vi lærer ungdommene hva som forventes i arbeidslivet, som f.eks. å følge arbeidsgivers stillingsinstruks, være lojal, pålitelig, overholde regler og være en god lagspiller. Det skal være en glede å gå på jobb, få mestringsoppgaver, krav og forventninger samtidig som de får håp om en bedre fremtid.

Vi samarbeider med Kristiansand kommune, Nav, Videregående skole, Mental Helse, Sørlandets sykehus, DPS Solvang psykisk helse og Fact teamet.

Kunstnerne vi samarbeider med  gir 50 % av salgssummen til Hopeful. Vi har kreative kvelder sammen med ungdommene og våre ulike samarbeidspartnere. Det gir verdifull mestringsfølelse, 

Vi sprer håp – gjennom flere prosjekt. 

 

Her kan du se Hopeful årsrapport for 2020: