Hopeful
0,-
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Hopeful skaper unike muligheter

-Når du handler hos oss er du med på å skape unike muligheter for ungdom

Hva er Hopeful

HOPEFUL SKAPER BIDRAGSYTERE I SAMFUNNET

Hva gjør vi?

I desember 2012 etablerte en kreativ gjeng Hopeful, med iver, begeistring og et brennende engasjement for utsatte ungdom i Kristiansand. Vi må aldri miste håpet, derfor måtte navnet bli HOPEFUL. 

Hopeful er en ideell organisasjon med sosialt entreprenørskap. Vi løser en samfunnsutfordring på en ny måte ved å gi hver ungdom en tett individuell oppfølging over tid. Vi ønsker med våre prosjekter å sette sosialt entreprenørskap på kartet for å løse det alvorlige samfunnsproblemet med stønadsmottakere, unge uføre og ”Drop outs”. Vi har en krevende modell som gir varige resultater og vi vil se at ungdommene blir gode samfunnsborgere.

Vår målgruppe er utsatt ungdom fra 15 til 25 år, med psykiske helseproblemer eller rus, som mangler tilbud og Hopeful gir arbeidstrening med mål om ordinært lønnet arbeid eller utdanning. Vi har en visjon om å se ungdommene som hele mennesker, fokusere på det friske og gi fremtidshåp. Vi vil skape bidragsytere, ikke stønadsmottakere. Hopeful blir en ”Re-start” for ungdom i møte med skole og arbeidsliv. Dette vil gi bedre selvfølelse, glede, mot, trygghet og mestring til å takle livets utfordringer.

 

HOPEFUL HAR FLERE MESTRINGSARENAER OG JOBBER AKTIVT MED Å OPPRETTHOLDE KVALITET I ALLE LEDD:

• Kvalitetsbutikk 

• Nettbutikk 

• Hopeful Kunstloft 

• Hopeful Garden Kafè 

• Nyskapende produksjonsmiljø innen keramikk/porselen 

• Nytt prosjekt: Digital grafikk/kunst 

• Nytt prosjekt innen designsøm 

• ”Mer Robust” - prosjekt for Drop-outs og ungdommene i Hopeful med MayCoach

• Godkjent lærebedrift (Fagprøve og kompetansebevis) 

Vi har gode samarbeidspartnere i næringslivet

 

I Hopeful-butikken selges kvalitetsvarer, gaver, smakfulle fristelser, moteklær, sko, vesker og kunst. Butikken har en sterk sosial profil, ved å handle i Hopeful butikken bidrar kundene med å få ungdom ut i arbeid. 

Hver ordre og hvert kundebesøk gir arbeidstrening. Hver ordre og hvert kundebesøk gir håp. 

Vær med å gi håp ♥

 

DET UNIKE MED HOPEFUL ER: 

• Ungdommene må selv ønske en livsendring 

• Daglig bygger vi mennesker

• Vi jobber for at ungdommene skal snu kompliserte utfordringer til en styrke 

• Vi rydder i alle utfordringer og fokuserer på nåtid og fremtid 

• Vi kartlegger mens ungdommene er i opplæring på våre mestringsarenaer 

• Individuell oppfølging og et skreddersydd opplegg 

• Målet er alltid skole eller arbeid - følges fra start til mål 

• Ungdommene får tett oppfølging også utenfor arbeidstid (24/7) 

• Ungdommene får et stort engasjement for sitt yrkesvalg/arbeidskarriere 

• Målet er alltid 100 % deltakelse i samfunnet 

• Vi arbeider for null sykefravær 

• Hopeful tar et totalansvar og derfor lykkes vi med utsatt ungdom!

 

Kristiansand er på landstoppen i stønadsmottakere og unge uføre. Hopeful ønsker å være en bidragsyter i denne alvorlige samfunns utfordringen.

I dag gjøres det kortsiktige valg hvor man uføretrygder ungdom som trenger tid, oppbygging og trening, men som med tid og tett oppfølging kan vise seg og ha alle muligheter for lønnet arbeid. Det er ingen tvil om at det er en samfunnsmessig gullgruve å satse på denne gruppen, i tillegg til den tapte verdiskapingen, betaler velferdssamfunnet ut enormt store beløp i uførepensjon, samt til psykiske helsetjenester, rusomsorg m.m.

Det skal være en glede å gå på jobb, få mestringsoppgaver, krav og forventninger samtidig som de får håp om en bedre fremtid.

På Hopeful kunstloft samarbeider vi med anerkjente kunstnere som gir 45 % av salgssummen til vårt arbeidstreningsprosjekt. 

Hopeful er til for ungdom som ønsker en livsendring og målet er alltid 100 % arbeid eller skole/studie.

 

 

Trykk ENTER for å søke