VELKOMMEN!

Vi gir unge en unik sjanse

 

Hopeful har et unikt prosjekt - vi gir unge en sjanse.

Vår målgruppe er utsatt ungdom som mangler tilbud og vi gir arbeidstreningsarena med mål om ordinært lønnet arbeid eller videre studiet. Vi har en visjon om å se ungdommene som hele mennesker, fokusere på det friske og gi fremtidshåp.

 

Målet er: ordinært lønnet arbeid eller videre studier.

Hopeful leverer arbeidstrening med tett individuell oppfølging over tid, og mentorrollen er en viktig del av Hopeful. Ida sier: Å ha Tone som mentor var avgjørende for min klargjøring til arbeidslivet og jeg elsker å være på jobb hver eneste dag.

 

 

Det opplyses fra regjering, det politiske liv, i media at den største utfordringen er å få unge i arbeid. Det må ikke bare bli ord, men handling. Vi ønsker å være en viktig bidragsyter i denne prosessen. Aust og Vest Agder ligger på topp på unge uføre og Kristiansand er på landstoppen i mottak av Nav-penger.

 

I dag gjøres det kortsiktige valg hvor man uføretrygder ungdom som trenger tid, oppbygging og trening, men som med tid og tett oppfølging kan vise seg og ha alle muligheter for lønnet arbeid. Det er ingen tvil om at det er en samfunnsmessig gullgruve å satse på denne gruppen, i tillegg til den tapte verdiskapingen, betaler velferdssamfunnet ut enorme summer i uførepensjon, samt til psykiske helsetjenester, rusomsorg m.m.

Vi har erfart at det tar fra 1-3 år med arbeidstrening og da må samfunnet legge til rette slik at disse ungdommene går fra å være stønadsmottakere til å bli en bidragsyter i samfunnet. Sammen kan vi forhindre fattigdom og sosial eksklusjon.

 

I Hopeful snakker vi om viktigheten av arbeid hver eneste dag! Vi lærer ungdommene hva som forventes i arbeidslivet, som f.eks. å følge arbeidsgivers stillingsinstruks, være lojal, pålitelig, arbeidsom, overholde regler og være en god lagspiller. Det skal være en glede å gå på jobb, få mestringsoppgaver, krav og forventninger samtidig som du får håp om en bedre fremtid.

 

6 juli 2017 flyttet vi til et sjarmerende lokale i Kirkegata 20 B med flott beliggenhet og store utviklingsmuligheter. Vår tidligere huseier Christiansholm Eiendom AS har gitt oss støtte til ny logo og profil, siden vi har endret butikk-konseptet til flere kvalitetsvarer:

 • nye merkevarer
 • nye kunstnere,
 • nye leverandører
 • nye muligheter  

 

Hopefulbutikken er verktøyet og en realistisk treningsarena med ulike mestringsoppgaver. Over ser du våre supre ungdommer.

Kundene som handler i vår butikk er med å få unge ut i arbeid = dobbel effekt. Kunstner Per Ove Sødal sier: Ved å kjøpe kunst hos Hopeful hjelper du ungdom «Tilbake på sporet». Anerkjente kunstnere gir 50 % av kunstsalget til Hopeful. Både kunsten som selges og varene i butikken holder svært høy kvalitet.

Tiltaksbank levert ordfører i Kristiansand:

I år har ordfører Harald Furre bestilt en «tiltaksbank» og her har Hopeful hatt en sentral rolle. Tiltaksbanken er en oversikt over alle arbeidstrenings og aktivitetstiltak, samt skjermet virksomhet i Kristiansand. Dette har vært et samarbeidsprosjekt med Kristiansand kommune, Nav og Hopeful som viser at Kristiansand har mange aktivitetstilbud, men for få arbeidstreningstiltak med mål om ordinært arbeid.  

Tiltaksbanken ble levert ordfører Harald Furre i mai -2017.

 

Det finnes allerede en rekke tiltak i skjermet virksomhet, men i motsetning til disse arbeidstiltak tilbyr vi i Hopeful arbeidstrening, oppfølging og tilrettelegging i ordinær virksomhet med mål ordinært lønnet arbeid. Denne type bedrift er unik i Kristiansand.

 

Ungdommene får hjelp til følgende:

 

 • Målrettet arbeidstrening, krav og forventninger
 • Struktur i hverdagen
 • Et sted å bo
 • Hjelp til innkjøp av møbler og innredning
 • Gjeldsproblemer/sanering – kontakte kreditorene hvis det er nødvendig
 • Bygge selvtillit
 • Gi fremtidshåp og tro på egne evner  

Sammen må vi tenke helhetlig og langsiktig mot bærekraftige løsninger. Visjonen er å få unge og unge voksne ut i ordinært lønnet arbeid eller videre skolegang. Samfunnet trenger alle de ressursene de unge innehar slik at de blir gode samfunnsborgere.

Hopeful er med i Kokeboken til Kommunal og Moderniserings Departementet, der vi har gitt vårt bidrag til Sosialt Entreprenørskap.

 

Nyskapende nettverkssamarbeid med Mental Helse Kristiansand & Omegn og Hopeful.

I mai 2017 laget vi sammen en intensjonsavtale som innebærer at vi skal gi meningsfull ordinær arbeidspraksis, trening på sosiale arenaer, kursing og utvikling av kreative evner.

Kreativitet-alternativ til lykkepiller. Intensjonsavtalen vedlegges.

 

Vi har et stort ønske om å videreutvikle dette samarbeidsprosjektet med flere kreative tilbud der ungdommene som sliter får brukt sine talent/ressurser, i tillegg til arbeidstreningen for å bygge nettverk. Prosjektet i intensjonsavtalen er «Håpstiger». Prosjektnavnet Håpstiger vokste frem ut fra ønske om å reise Håpets Stige og gjøre aktiv handling-lik en Tiger som vekkes. Ref.P.A.Levine:WakingThe Tiger (1997).  

I 2017 har vi arrangert kreative kvelder hos kunstner Oscar Jansen med ungdommer fra Mental Helse og Hopeful. Dette har vært svært populært og vellykket. Vi har et stort ønske å utvide tilbudet med flere kunstnere og andre relevante aktører i markedet. Vedlagt informasjon fra kunstner Oscar Jansen.

  

Utvidet arbeidstreningsarena

Vi fortsetter også samarbeidet med Pret Thaimat AS som er en utvidet arbeidstreningsarena. Vårt mål er å lage intensjonsavtaler med flere bedrifter i næringslivet.

Hopeful har utviklet et tett samarbeid med Kvadraturen skolesenter og Tangen videregående skole. Videregående skole har hospiteringsplass i Hopeful, samt utstilling/salg av elevarbeid.

I dette pilotsamarbeidet har ungdommene et arbeidstreningstilbud i tillegg til skolen, dette har fungert svært bra. Ungdommene hjelper til med praktiske oppgaver og vi samarbeider med arbeidslivslinjen på videregående skole, bygg og anleggsteknikk, samt design og håndverk på Tangen Vgs.


DESIGN By figuru.no

Kirkegata20B, Kristiansand // orgnr:911724081 //

kontonr:3201.61.29029 // post@hopeful.no

Følg oss i sosiale medier