VELKOMMEN!

Vi gir unge en unik sjanse

 

Hopeful har et unikt prosjekt – vi gir unge en sjanse

Vår målgruppe er utsatt ungdom som mangler tilbud og Hopeful gir arbeidstrening med mål om ordinært lønnet arbeid eller utdanning. Vi har en visjon om å se ungdommene som hele mennesker, fokusere på det friske og gi fremtidshåp. I Hopeful-butikken selges kvalitetsvarer, gaver, smakfulle fristelser, moteklær, sko, vesker og kunst. Butikken har en sterk sosial profil, ved å handle i Hopeful butikken bidrar kundene med å få ungdom ut i arbeid. Det er en realistisk treningsarena, hvor deltagerne får en tettere og mer personlig oppfølging basert på sine behov.

 

Målet er: ordinært lønnet arbeid eller videre utdanning.

 

Det opplyses fra regjering, det politiske liv, i media at den største utfordringen er å få unge i arbeid. Det må ikke bare bli ord, men handling.

Vi ønsker å være en viktig bidragsyter i denne prosessen. Aust og Vest Agder ligger på topp på unge uføre og Kristiansand er på landstoppen i mottak av Nav-penger.

 

I dag gjøres det kortsiktige valg hvor man uføretrygder ungdom som trenger tid, oppbygging og trening, men som med tid og tett oppfølging kan vise seg og ha alle muligheter for lønnet arbeid. Det er ingen tvil om at det er en samfunnsmessig gullgruve å satse på denne gruppen, i tillegg til den tapte verdiskapingen, betaler velferdssamfunnet ut enormt store beløp i uførepensjon, samt til psykiske helsetjenester, rusomsorg m.m.

Vi har erfart at det tar fra 1-3 år med arbeidstrening og da må samfunnet legge til rette slik at disse ungdommene går fra å være stønadsmottakere til å bli en bidragsyter i samfunnet. Sammen kan vi forhindre fattigdom og sosial eksklusjon.

 

I Hopeful snakker vi om viktigheten av arbeid hver eneste dag! Vi lærer ungdommene hva som forventes i arbeidslivet, som f.eks. å følge arbeidsgivers stillingsinstruks, være lojal, pålitelig, overholde regler og være en god lagspiller. Det skal være en glede å gå på jobb, få mestringsoppgaver, krav og forventninger samtidig som de får håp om en bedre fremtid.

 

6 juli 2017 flyttet vi til vårt nye sjarmerende lokale i Kirkegata 20 B med flott beliggenhet og store utviklingsmuligheter. En stor takk til vår nye huseier Randi Foss som gir Hopeful en unik mulighet med sitt store sosiale hjerte. Hun drev tidligere Annekset med svært gode resultater. Hun er vår nye innkjøpskonsulent, bidrar med sin store butikkerfaring, gir kloke råd gjennom flere års god drift og vi har masse å lære.

En stor takk til vår tidligere huseier Christiansholm Eiendom AS som har gitt sitt bidrag til Hopeful’s nye logo, som gjenspeiler vårt nye butikkonsept, flere kvalitetsvarer, nye kunstnere og nye muligheter.  

Fakta: Ideell stiftelse med oppstart 1.12.2012, Samarbeider med Kristiansand kommune, Nav, Videregående skole, Mental Helse, Sørlandets sykehus, DPS Solvang psykisk helse og Fact teamet. Kunstnerne gir 50 % av salgssummen til Hopeful og vi har kreative kvelder med kunstnere sammen med ungdommene. Vi gir mestringsfølelse, finner den beste løsning for hver enkelt og forebygger frafall fra videregående skole.

Sprer håp – gjennom flere prosjekt. Se våre prosjektbeskrivelser.

 


DESIGN By figuru.no

Kirkegata20B, Kristiansand // orgnr:911724081 //

kontonr:3201.61.29029 // post@hopeful.no

Følg oss i sosiale medier