VELKOMMEN!

Vi gir unge en unik sjanse

 

Hopeful er en nøytral stiftelse som gir arbeidstrening for ungdom gjennom Hopeful butikken og andre prosjekter. Butikken selger Gaver, kunst, interiør, moteklær og sko av høy kvalitet.

Hvert kjøp gir arbeidstrening til ungdom

 

Ved å bli partner og støttespiller i Hopeful bidrar du med:

• Få ungdom tilbake i arbeidslivet via Hopefulbutikken

• Finne beste løsning for hver enkelt

• Gi ungdom opplevelse av mestring og motivasjon til videre skolegang eller ordinært lønnet arbeid

• Forebygge frafall fra videregående skole

• Spre håp gjennom våre mange prosjekter

 

Hovedmål: Gir unge en ny sjanse

 

Tredelt arbeidstrening:

• Jobbtrening/mestringsoppgaver i Hopeful butikken/våre prosjekt og nyskapende ideer!

• Kursing

• Kreative kvelder med kunstnere

 

 

 

 

 

 

Underkategorier

Hopeful er registrert i Frivillighetsregisteret.

Dette fordi også vi selv stiller høye krav til at vår regnskapsførsel og rapportering tilfredsstiller myndighetenes krav og retningslinjer til god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.

 

Daglig leder i Hopeful har for øvrig lang yrkesbakgrunn fra kemneren i Kristiansand.

 

Hopeful revideres av Revisjon Sør.

Regnskaps Companiet


DESIGN By figuru.no

Kirkegata20B, Kristiansand // orgnr:911724081 //

kontonr:3201.61.29029 // post@hopeful.no

Følg oss i sosiale medier